Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ της παιδείας το νέο Πολυνομοσχέδιο

Σχολικοί φύλακες, Δημοτική Αστυνομία και οι ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργούνται

Την οριστική κατάργηση όλων των θέσεων σχολικών φυλάκων, της Δημοτικής Αστυνομίας και πλήθους ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βούλη.
Η ψήφισή του ως τις 19 Ιουλίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση δόσης ύψους 5,8 δισ. ευρώ.
public_enemies
Από το κείμενο του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι οι επόμενες απολύσεις θα γίνουν με υπουργικές αποφάσεις καθώς εξουσιοδοτούνται πλέον οι αρμόδιοι Υπουργοί για να προβαίνουν στις κατά περίπτωση ενέργειες.

Στο Πολυνομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
-Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας

 -Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται: 

1.    ΠΕ12.12 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ     
2.    ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ     
3.    ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ     
4.    ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ     
5.    ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ     
6.    ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     
7.    ΠΕ17.13 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ     
8.    ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ     
9.    ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ     
10.    ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     
11.    ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ     
12.    ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ     
13.    ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
14.    ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ     
15.    ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ     
16.    ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ     
17.    ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ     
18.    ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     
19.    ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     
20.    ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
            
21.    ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ     
22.    ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ     
23.    ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ     
24.    ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ     
25.    ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ     
26.    ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ     
27.    ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ     
28.    ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ     
29.    ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     
30.    ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     
31.    ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ     
32.    ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ     
33.    ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     
34.    ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ     
35.    ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ     
36.    ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ     
37.    ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ     
38.    ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ     
39.    ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ     
40.    ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ     
41.    ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ     
42.    ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ     
43.    ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ     
44.    ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ     
45.    ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ     
46.    ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)     
47.    ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ     
48.    ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ     
49.    ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ     
50.    ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ     
51.    ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ     
52.    ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013

Εξαιρέσεις

Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος  εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα , β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών  και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και δ) υπάλληλος  του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται   σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετατάσσονται υποχρεωτικά, έως την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.

Οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετά το πέρας της περιόδου διαθεσιμότητας και εφόσον λυθεί η υπηρεσιακή τους σχέση κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας μπορούν να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων εκπαιδευτικών ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, για την κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

                                                                    http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=521596


 Αντιδράσεις της συνδιαλιστικής κοινότητας των εκπαιδευτικών

Τα σχέδια της κυβέρνησης διαλύουν την παιδεία και τους δημόσιους οργανισμούς, ξεκληρίζουν τους εργαζόμενους.
Να σταματήσουμε τις απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ- ΔΝΤ

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων συνεδρίασε εκτάκτως για να συζητήσει τις δραματικές εξελίξεις που φέρνει το μνημόνιο 4–πολυνομοσχέδιο που κοινοποιήθηκε από την κυβέρνηση. Δυστυχώς όπως είχαμε προβλέψει, η διαδικασία ξαφνικού θανάτου της ΕΡΤ, δεν ήταν μια «άτυχη στιγμή» της κυβέρνησης, αλλά το μοντέλο που προτίθεται να ακολουθήσει για όλα τα δημόσια αγαθά. Τη δημόσια παιδεία, την υγεία,  τους δημόσιους οργανισμούς και κάθε δημόσια παροχή και υπηρεσία κοινωνικών αγαθών. Είναι η ώρα, ως εργαζόμενοι, να επιβάλουμε τον ξαφνικό θάνατο της κυβέρνησης – ΕΕ- ΔΝΤ, πριν προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του καταστροφικού τους έργου.
Η ανακοίνωση στο πολυνομοσχέδιο της ολοκληρωτικής κατάργησης τριών ολόκληρων τομέων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) σημαίνει ότι δεκάδες μαθητές στέλνονται «δώρο» στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ χιλιάδες άλλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν στέλνονται στον καιάδα της αμάθειας. Σημαίνει επίσης ότι 2500 εκπαιδευτικοί θυσιάζονται μαζί με άλλους 10.000 εργαζόμενους στους δήμους, στη δημοτική αστυνομία, τους χώρους υγείας και από άλλους δημόσιους οργανισμούς που θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απολύσεων μέχρι τον ερχόμενο  Σεπτέμβριο, ώστε να φυσήξει ούριος άνεμος στην χρηματοδότηση των τραπεζιτών από την τρόικα. Επειδή τα μέτρα αυτά-όπως έχουν ανακοινώσει- δεν θα είναι τα τελευταία, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε σαν σε ταινία το ποιο θα είναι το επόμενο θύμα του κατά συρροή δολοφόνου (Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ).
Ως άμεσα μέτρα απάντησης αποφασίζουμε:
 1. Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της ΕΛΜΕ την Πέμπτη 11/7/2013, στις 20.00, 1ο Γυμνάσιο, όπου θα αποφασίσουμε την κλιμάκωση των αγώνων μας
 2. Καλούμε σε συντονισμό δράσης την Παρασκευή 12/7/2013 στις 20.00 στην ΕΡΑ Χανίων, όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους που η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, το Σύλλογο εργαζομένων στους ΟΤΑ, τους σχολικούς φύλακες, το Σύλλογο εργαζομένων στο Νοσοκομείο, την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, τους εργαζόμενους στην ΕΡΑ Χανίων, το Εργατικό Κέντρο Χανίων, τους Συλλόγους Φοιτητών Πολυτεχνείου και ΤΕΙ, το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ κλπ.Από κοινού και σε ενιαίο μέτωπο, χωρίς αναμονή οργανώνουμε τώρα πολύμορφο και αποφασιστικό αγώνα με διαδηλώσεις, καταλήψεις, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Αξιοποιούμε την  ΕΡΑ μέσα από οργανωμένες συζητήσεις για προβολή του δίκιου των αγώνων μας.
 3. Καλούμε σε συλλαλητήριο το Σάββατο 13/7/2013, στις 11.00 στην πλ. Αγοράς για να διαλαλήσουμε:
  • Κανένας μαθητής, Κανείς εκπαιδευτικός και κανένα σχολείο δεν περισσεύει!
  • Δουλειά για όλους, αγώνας ενάντια στην ανεργία, όχι στα κλεισίματα και στις απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Σταματάμε τα κλεισίματα και τις απολύσεις
  • Ανατρέπουμε την πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ -ΔΝΤ
Καλούμε όλα τα σωματεία να βγάλουν αντίστοιχα καλέσματα
 • Δεν θα τους αφήσουμε να καταργήσουν τα κατακτημένα μας δικαιώματα στην ελευθερία, στη δουλειά και στη μόρφωση - Με τους αγώνες μας θα τα διεκδικήσουμε και θα τους νικήσουμε!
 • ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ, ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
                                              http://chania-politis.blogspot.gr/2013/07/4.html


 Θλιμένος επίλογος
Και πάλι όλοι μαζί οι θιγμένοι, πάντα κάτω από κομματικά ή συνδικαλιστικά σημαιάκια, θα βγούν στο δρόμο να διεκδικούν τα δικά τους δίκαια, επιζητώντας τη συμπαράσταση των άνεργων, των πεινασμένων και γενικά των υπολοίπων Ελλήνων.
Πάντα έτσι γίνεται στη χώρα της μαντρωμένης και ελεγχόμενης κοινωνίας.
Με την καθοδήγηση των οργάνων και των μισθωτών αυτών που μας καταστρέφουν, ζητάμε δικαίωση.
Κωμικοτραγικό θα μου πεις….
Εδώ είναι Ελλάδα, έτσι λειτουργεί ακόμα η πλειοψηφία των μαζών.
Κάποτε ίσως καταλάβουν ότι μόνο αν πετάξουν στα άχρηστα όλα τα μαντρόσκυλα που γαβγίζουν γύρω τους, τότε μόνο θα βρεθεί ο δρόμος της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας του απλού πολίτη.


Μέχρι τότε, ο βούρδουλας θα πέφτει ανελέητα στις πλάτες μας κι εμείς θα τρώμε τις σάρκες μας, νομίζοντας ότι κάνομε αντίσταση.

Και ως τόσο, 
καθημερινά μπαίνουν λουκέτα στα υποκαταστήματα του κράτους Ελλάς, καθημερινά πετιούνται στο δρόμο επαίτες χιλιάδες άνθρωποι, 
καθημερινά ξεπουλιέται κι ένα κομμάτι πατρίδας,
καθημερινά λιγοστεύουν οι παροχές υγείας,
αργοπεθαίνοντας το κοινωνικό κράτος,
καθημερινά χλευάζεται η ενημέρωση και η διαφάνεια,
καθημερινά λιγοστεύουν οι μισθοί
καθημερινά ζητάνε νέους φόρους(απο πού ;;)
καθημερινά πληθαίνουν οι άστεγοι,
τα πεινασμένα παιδιά,
οι αυτοκτονίες...καθημερινά !

καθημερινά μας κοροιδεύουν...
καθημερινά τους ανεχόμαστε !
ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ !

                                                              Βυζαντινός Αντίλαλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου