Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Οδυσσέας Ελύτης. Είκοσι χρόνια από την κοίμησή τουΗ Εταιρεία Κρητικών Σπουδών συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητες της περιόδου 2016 ανάμεσα στις υπόλοιπες πολιτιστικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα τα είκοσι χρόνια από το θάνατο του