Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Η προδοσία έχει όνομα και λέγεται...


Παρουσιάζεται πότε ως αριστερή προοδευτική υποκουλτούρα όπως οι φούσκες του χρηματιστηρίου και
Πότε ως ΥΠΕΡ πατριωτική πρόταση από επαγγελματίες ελληναράδες.