Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ, Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΑΛΗΘΟΦΑΝΗ ΨΕΜΑΤΑ


Πουλάνε θάνατο, τρομοκρατία και φόβο στις μάζες και με την αιώνια επιβολή του δίκαιου του ισχυρού που γίνεται νόμος επάνω στην υποχρέωση του αδυνάμου στη δουλεία του, εδραιώνεται και σήμερα η νέα εκδοχή της πανάρχαιας Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Μόνο που σήμερα πρωτεύον όπλο ως μέσο εδραίωσης του κτήνους είναι η τεχνολογία και η επιστήμη και μέσω αυτών, ο έλεγχος της πληροφορίας και η μέσω αυτού, πλήρης καθυπόταξη του Αρχοντα Νού.