Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Νομικές οδηγίες για συλλογική απόκρουση τραπεζικών απαιτήσεων απο το ΙΝΚΑ


Μετά τις καταγγελίες του ΙΝΚΑ Κρήτης σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που ανέφερε ότι η καταχρηστική πρακτική των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα συνιστά τέλεση των κακουργηματικών πράξεων της τοκογλυφίας, της απειλής, της εκβίασης, της απάτης καθ' έξιν, κατ' επάγγελμα και κατ'
εξακολούθηση και βεβαίως της διακεκριμένης απείθειας στις διατάξεις των δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στα δικόγραφα των Ενώσεων Καταναλωτών που έχουν δικαιωθεί στον Άρειο Πάγο και έχουν ιδρύσει υποχρεώσεις εφαρμογής κανόνων αναγκαστικού δικαίου έναντι παντός συναλλασσομένου.
Επίσης η παραβατική δράση των εισπρακτικών εταιρειών στοιχειοθετεί αυτοτελώς αγώγιμη αξίωση αποζημίωσης για προσβολή προσωπικότητας και ηθική βλάβη.

Τα μέλη της κοινωνίας δανειολήπτες – καταναλωτές, αποτελούν υποκείμενα άσκησης συναλλακτικής και συμβατικής βίας, κατά την διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών και την εν γένει εμπορική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
Για αυτό εναρμονίστηκε η δράση της πολιτείας με τα νομολογιακά κεκτημένα, με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 Κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις» (ΦΕΚ 1353 Β΄).
Επανέρχεται σήμερα με περισσότερες οδηγίες για την οργάνωση των πολιτών σε συλλογικές αποκρούσεις των τραπεζικών απαιτήσεων και την παροχή πρόσθετων νομικών συμβουλών,

με τα Δελτία Τύπου 526 της 15.09.14 και 527 της 16.09.14

ΟΔΗΓΙΑ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Προς τα μέλη μας παραλήπτες και ελεύθερο προς διακίνηση.
ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Οδηγίες και νομικές συμβουλές για συλλογική απόκρουση τραπεζικών απαιτήσεων
Αγαπητοί,

Το Σωματείο σας, Ένωση Καταναλωτών του Ν 2251/94 του Υπουργείο Ανάπτυξης με Αριθμό Μητρώου -2-, ενεργούμε και παρέχουμε απεριόριστα την υποστήριξή σας και του Δικηγόρου σας, με συμμετοχή μας και στην διαδικασία Συλλογικής Αρνητικής Αναγνωριστικής Αγωγής για την απόκρουση των τραπεζικών απαιτήσεων με καταχρηστικούς όρους βάσει των αποφάσεων του Α.Π. και με τις προβλέψεις της Ζ1 798/25.06.2008 Κανονιστικής Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης ΦΕΚ 1353Β/2008.


 Προϋπόθεση είναι, ο Δικηγόρος σας, να μας έχει γνωρίσει το δικόγραφο από πριν και τα στοιχεία του, ώστε να μπορούμε να εκδώσουμε την σχετική εξουσιοδότηση του Σωματείου μας, για την παράστασή του στην διεξαγωγή της δίκης.
Εξήγηση: Σε κάθε Συλλογική Αγωγή του Ν. 2251/94, με το πλεονέκτημα της εντός 5μήνου εκδίκασης, η Ένωση Καταναλωτών που συμμετέχει, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση από τον Νόμο και έναντι του Δ.Σ., να γνωρίζει τα στοιχεία του δικηγόρου σας, που ταυτόχρονα παρίσταται και είναι δικηγόρος και του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ στο ίδιο δικόγραφο και στην ίδια δίκη, και το κείμενο του δικογράφου και εκ του ότι η τυχόν αποτυχία, παράγει δικαίωμα του προμηθευτή να ζητήσει ηθική βλάβη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συνενάγουσας Ένωσης Καταναλωτών και όχι από εσάς.

Κατ επέκταση κάθε πρόταση που σας έχει γίνει η σας γίνεται για Συλλογική Αγωγή, με την υποστήριξη δηλαδή του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ή άλλης Ένωσης Καταναλωτών, ως ενάγουσα μαζί με εσάς τον προμηθευτή, πρέπει, αν δεν σας το γνωστοποιεί ο Δικηγόρος σας, να του τα υπενθυμίζετε εσείς τα ανωτέρω - προϋποθέσεις.
Το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παράσχει, εξουσιοδότηση εν λευκώ χωρίς να έχει αντίγραφο του δικογράφου και τα στοιχεία για την εξουσιοδότηση του κοινού μας δικηγόρου.

Αυτά τα γνωρίζουν όλοι οι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ανεξαιρέτως, με οποιονδήποτε και αν συνεργαστείτε.
Σε όποιον αναθέσατε η σας πρότεινε Συλλογική Αγωγή να του υπενθυμίσετε τα ανωτέρω. Μην πιέζεστε από υποσχέσεις ή προτάσεις που στερούνται τις ανωτέρω προϋποθέσεις.


ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Προς τα μέλη μας παραλήπτες και ελεύθερο προς διακίνηση.

Αγαπητοί,
Το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ επισημαίνει ότι, αν αναθέτετε Δικόγραφα μέσω Γενικού Δικαστικού Πληρεξουσίου, σε μη Δικηγόρο με δικαίωμα να επιλέγει αυτός τον Δικηγόρο σας, αποξενώνεστε από το κατ ευθείαν δικαίωμα της σχέσης που ορίζει και επιβάλλει ο Κώδικας περί δικηγόρων, για τους Δικηγόρους, δηλαδή την σχέση πίστης και λογοδοσίας προς τον πελάτη του.
Νομικές συμβουλές και ανάληψη υποθέσεων για δικόγραφα μπορεί να κάνει μόνο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ σύμφωνα και με τον Κώδικα περί Δικηγόρων που είναι Νόμος του κράτους.
Το Σωματείο σας, Ένωση Καταναλωτών του Ν 2251/94 του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αριθμό Μητρώου -2-, ενεργήσαμε από την 27.04.14 μέχρι 05.08.14 6 ημερίδες - ενημερώσεις σε συνεργασία με το Δικηγορικό γραφείο του Δικηγόρου Αθηνών Αθανάσιου Θεοδώρου με ομιλητές τον Δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Θεοδώρου και τον συνεργάτη του Θάνο Παναγιωτόπουλο που δεν είναι δικηγόρος όπως τους συστήναμε κατά την έναρξη των ημερίδων που έγιναν, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο με θέματα τα Χημικά της Συρίας, την Αγωγή μας για το Χαράτσι, την Αγωγή μας κατά του ΟΑΕΕ και τους καταχρηστικούς όρους των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων και την ανάδειξη της διαδικασίας ακυρώσεώς τους με Συλλογική Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή.
Ακολούθως, πολλά μέλη μας, ανάθεσαν με κοινό προς τους ανωτέρω πληρεξούσιο, την απόκρουση των τραπεζικών απαιτήσεων με τις προβλέψεις της Ζ1 798/25.06.2008 Κανονιστικής Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης ΦΕΚ 1353Β/2008.

Το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ δεν έχει ούτε είχε ποτέ καμία συμφωνία και καμία συναλλαγή με τον ιδιώτη κ. Θάνο Παναγιωτόπουλο.
Για οποιαδήποτε διαφορά η ερώτημα για υπόθεσή σας που αναθέσατε με κοινό πληρεξούσιο προς τους ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο Δικηγορικό Γραφείο του Αθανάσιου Θεοδώρου ΟΧΙ ΣΕ ΒΟΗΘΟ η ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ η ΥΠΑΛΛΗΛΟ του, αλλά μόνο στον ίδιο τον κ. Αθανάσιο Θεοδώρου τηλ. 6932 260506, 215 5054420, 210 6400528 Λ. Αλεξάνδρας 117 Αθήνα 114 75, είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά.
Για αναθέσεις στους δύο ανωτέρω, Δικηγόρος είναι ο Αθανάσιος Θεοδώρου.
Εάν αναθέσατε Αγωγή ή Συλλογική Αγωγή με κοινό πληρεξούσιο να επικοινωνείτε μόνο με τον Δικηγόρο που θα την δικάσει.
Απαγορεύεται να πιέζεστε από υποσχέσεις ή προτάσεις για ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ από ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.

Γιάννης Αννουσάκης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και
Αντιπρόεδρος του ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου